\ \   Program   / /  Stáhnout Terminály Ceník Kontakt

Docházkový systém Docházka Start

Evidence docházky zaměstnanců pro malé a střední společnosti, podnikatele i organizace.
Instalace na vaše vlastní PC - žádné další pravidelné platby, aktualizace zdarma.

Docházkový systém Docházka Start je snadno zvládnutelný program na evidenci docházky
až 500 zaměstnanců. Obsahuje přehledně uspořádané základní funkce, které umožní rychlé
ovládnutí programu i bez nutnosti dlouhého seznamování a studia dokumentace. Demoverzi
si můžete hned stáhnout zdarma a začít používat.

Program funguje jak na počítačích s operačním systémem Windows libovolné verze, tak i na počítačích s operačním
systémem Linux a OS X. Je k dispozici jak pro starší 32 bitové, tak pro novější 64 bitové systémy. K dispozici jsou i verze
pro minipočítače Raspberry Pi a Banana Pi. Program dokáže importovat data z terminálů na otisk prstu, karty nebo čipy

     

Přehled základních funkcí:

  • Výpis výkazu docházky se zohledněním přesčasů včetně sumárních měsíčních údajů, přestávek, absencí atd.
  • Ruční zadávání docházky nebo import z terminálů s možností následných ručních úprav
  • Možnost vkládat celodenní absence a schopnost automaticky vkládat povinné přestávky
  • Jednoduché nastavení parametrů pracovní doby na různé dny týdne
  • Přehled načipovaných průchodů importovaných z terminálů
  • Databáze svátků a volných pracovních dní.
  • Evidence až 500 zaměstnanců Vaší firmy

     

Na výše uvedeném obrázku je vidět výpis docházky, který zobrazuje nejen načipované časy příchodů
a odchodů, ale i kódy přerušení pracovní doby (například služební cesta, návštěva lékaře, oběd),
dále celodenní absence (třeba dovolená, nemoc) a uznané dny státních svátků. Program samozřejmě
dle nastavené konfigurace vypočte uznanou pracovní dobu, případné přesčasy a pokud je třeba,
doplní sám automaticky i povinné přestávky nezapočítávané do pracovní doby nařízené zákoníkem práce.
V horním sumárním řádku je pak zvýrazněnou barvou písma zobrazen sumář za měsíc, nebo jeho část, pokud
se jedná o měsíc aktuální. Vpravo od sumáře je ikona pro tisk výpisu.

     

Editace docházky z předchozího obrázku ukazuje možnosti ručního vkládání záznamů či editace časů
načtených z docházkových terminálů. Informace o příchodech, odchodech a kódech přerušení práce
v průběhu dne lze editovat, mazat nebo samozřejmě zakládat údaje nové - vkládat nové řádky.
Stejně tak lze editovat, mazat či přidávat údaje o celodenních absencích.

     

Základní nastavení pracovní doby je opravdu velice jednoduché a přehledné. Na jednotlivé dny týdne
nastavujete interval, kdy je přítomnost na pracovišti uznaná jako odpracovaná doba. Dále se nastavuje
denní fond, který udává, kolik hodin by měl pracovník v tento den odpracovat. Pokud v rámci intervalu
pracovní doby odpracuje více hodin než udává fond, je tato práce navíc uznaná jako přesčas. Ten pak
může vybrat například tak, že některý jiný den odejde z práce dříve. V rámci měsíčního sumáře na výpise
docházky se oba rozdíly automaticky mezi sebou započtou.

     

Import dat z terminálů umožňuje načíst časy příchodů a odchodů z mnoha typů identifikačních terminálů.
Na výše uvedeném obrázku je několik typů přímo uvedeno ve výběrové položce. U nich umí program sám
automaticky načíst í kódy přerušení, například pokud jde pracovník na uznávanou absenci.

     

Pokud máte jiný terminál od Zk-Teco, než jsou zde uvedené typy, zvolíte při importu položku BM-F7.
Program umí komunikovat s většinou terminálů výrobce ZK-Teco (dříve ZK-Software), kterých je přes 100 typů.
Dále podporuje některé terminály od firmy Realand (např. Danmini A6) a Zoneway (např. Crypton F8).
Pokud máte již terminál koupený od jiného dodavatele a nejste si jisti, zda jej bude Docházka Start podporovat,
jednoduše si přes odkaz Stáhnout v liště nahoře stáhněte dvouměsíční demo a v něm si import dat z
terminálu do programu ověříte. A i kdyby se načíst data nepodařilo, lze s námi domluvit placenou úpravu
programu, která import dat do SW doplní.

Pokud časem zjistíte, že Vám jednoduché funkce Docházky Start přestávají stačit, lze pořídit plnohodnotný
docházkový systém Docházka 3000 a data ze stávajícího programu do nového vyexportovat jednoduše
kliknutím na tlačítko pro export na kartě zaměstnanců. Viz obrázek níže.

Přenese se kompletní seznam pracovníků, již načipovaná data příchodů, odchodů, absencí, průchodů atd.
Docházka 3000 umí podrobné nastavení pracovní doby pro různé skupiny zaměstnanců, směnný provoz, noční práce,
20 typů absencí, sledování zakázek, exporty do mezd či jiných systémů, automatický přenos dat z terminálů
po síťi LAN, převody přesčasů či nevyčerpaných dovolených, sledování nemocenských, bohaté možnosti nastavení
přestávek, proplácení stravného na služebních cestách, výjimky v započítávání docházky, přístup přes webové
rozhraní s možností velmi podrobného nastavení práv pro jednotlivé pracovníky, ukládání dat na SQL serverech,
automatické zálohy databáze, exporty do Excelu a dalších programů, sumární sestavy, hromadné tisky, napojení
na Cloud atd. atd.

     


Novinky

Verze 1.04 ze 4.2.2016
Výpis docházky lze pomocí nové zelené ikony v pravém horním rohu vyexportovat do .CSV souboru.

     

Ten lze poté načíst například v Excelu či jiném tabulkovém programu (Libre Office, Open Office) a poté
dále upravovat, tisknout a podobně.

     

Programu k fungování stačí 20MB paměti RAM. Lze jej tedy provozovat i na opravdu hodně starém počítači.
Nefunguje však na Windows 95 a starších. Na Windows 98 nebo Windows NT4 jej již provozovat lze.
Přesto však doporučujeme alespoň Windows 2000 nebo jakýkoli novější systém včetně Windows 10, případně operační
systém Linux či Apple Mac OS X. Úspěšně byla testována i funkčnost na operačním systému ReactOS verze 4 .

Update ze 17.3.2016
Byl doplněn nový svátek "Velký pátek" na 5 let dopředu. Takže jej již není nutné zadávat ručně.
Také limit počtu svátků byl zvýšen z původních 50 na dvojnásobek.

Verze 1.05 z 5.9.2016
Program si nyní pamatuje, jakého zaměstnance jste naposledy prohlíželi či editovali a v jakém období
(měsíc a rok). Takže když přecházíte z prohlížení docházky do editace, nabídne se k editaci ten pracovník
a období, kterého jste předtím prohlíželi. Funguje to i opačně, takže když někomu upravíte docházku a chcete
zkontrolovat výpočet v prohlížení, nepřepne se výběr na abecedně prvního pracovníka a aktuální měsíc jako
dříve, ale zobrazí se výpis toho zaměstnance (a období), kterého jste právě editovali.

Pokud chcete rychle zrušit předvýběr pracovníka a období, klikněte v Editaci na ikonu lupy vpravo:
     

Verze 1.06 z 9.11.2016
Verze obsahuje hlavně úpravy nutné pro funkci programu i na počítačích Apple s operačním systémem Mac OS X.
     

Verze 1.07 z 6.1.2017
Do programu byla přidaná podpora pro import dat z terminálu BM-F201 na bezkontaktní RFID karty a čipy.
Byla také úspěšně ověřena funkčnost na Windows 10 a Windows Serveru 2016.
     

Verze 1.08 z 23.11.2017
Na kartě nastavení pracovní doby přibylo nové zatržítko Přestávky, kterým lze nastavit, zda
má program v prohlížení docházky po každých 6 hodinách uznané součtové pracovní doby odečítat
půlhodinovou přestávku. Pokud vám tedy odečítání přestávek nevyhovuje, můžete je zde nově vypnout.
     

Verze 1.09 z 3.1.2018
V programu v horním menu přibyla vpravo nová položka Sestava. Umožňuje vytvoření sumární měsíční
výsledovky docházky, která obsahuje součtové údaje o odpracované době, fondech, přesčasech,
absencích a počtech dní přítomnosti na pracovišti za jednotlivé zaměstnance ve zvoleném měsíci
a roce.
Po kliknutí na záložku Sestava spustíte výpočet za aktuální měsíc tlačítkem Zobraz nahoře uprostřed
nebo přepnutím měsíce či roku v horní části pro výběr období. Tímto se spustí výpočet, který průběžně
zobrazuje načítaná data jednotlivých pracovníků v hlavní části okna. Výpočet lze případně zastavit
tlačítkem Stop, na které se změní původní tlačítko Zobraz po dobu trvání výpočtu.
     
Takto si tedy můžete rychle načíst sumární údaje o docházce jednotlivých pracovníků za zvolený měsíc.
Navíc v horní části uvidíte po doběhnutí výpočtu i součtové údaje za celou firmu (fialový řádek).
Sestavu je navíc možné vyexportovat pomocí pravé horní zelené ikony, kdy si uložíte exportní
datový .csv soubor, který lze poté otevřít například v Excelu, LibreOffice Calc a podobném tabulkovém
programu, provést případné úpravy a data například vytisknout či dále zpracovávat.
     
Zároveň byla úspěšně otestována funkčnost Docházky Start na novém linuxovém grafickém prostředí
Wayland a to konkrétně u linuxové distribuce Fedora 27. Vše funguje stejně dobře jako při použití X-Windows.  

Verze 1.10 z 5.1.2018
Do programu byla přidaná podpora pro import dat z terminálů BM-F108 a F8 na otisky prstů i bezkontaktní
RFID karty a čipy. Tento levný terminál je nyní dostupný i v našem eshopu a to jak samostatně, tak i v setu s SW.
     

Verze 1.11 z 21.3.2019
Byl opraven problém se zobrazováním hromadné sumární sestavy dostupné na záložce Sestava v horním menu, který se
projevoval u verze programu pro Apple Mac OS X. Ten se někdy projevoval tak, že když jste v průběhu výpočtu přepnuli
program na jinou záložku, výpočet se přerušil a sestava se nezobrazila kompletní. Dále byl vytvořen postup pro on-line
aktivaci programu, takže již není třeba čekat na reakci výrobce se zasláním licenčního čísla.

Verze 1.12 z 24.5.2019
Do programu byla přidaná podpora pro import dat z terminálů BM-F060 a A6 na otisky prstů.
Tento nejlevnější terminál je nyní dostupný i v našem eshopu a to jak samostatně, tak i v setu s SW.
     

Verze 1.13 z 27.9.2019
Program si na kartě "Import z terminálů" po spuštění importu uloží typ terminálu, takže jakmile budete
příště nahrávat data z terminálu, bude již předvybrán ten terminál, který jste minule zvolili. Není tedy
nutné při každém importu znovu nastavovat typ terminálu.

Verze 1.14 z 24.1.2020
Okno programu lze nyní zvětšovat nebo i maximalizovat přes celou obrazovku, takže pokud máte monitor s větším
rozlišením (např. Full HD), pohodlně se vám vejde docházka pracovníka za celý měsíc najednou na obrazovku.
Není tedy třeba pravým posuvníkem rolovat dolů na dny, která se nevešly do původního okna, jenž mělo ve starších
verzích pevnou velikost. Práce například s prohlížením či editací docházky je tedy výrazně pohodlnější.
     
Dále byly do programu doplněny svátky až do roku 2025. Jedná se zejména o Velikonoční pondělí a Velký pátek.
Tyto svátky tedy budou u nových instalací již předdefinovány a to na pět let dopředu, takže je nemusíte do programu
zadávat ručně.

Verze 1.15 z 2.11.2020
Program nově umí vyhodnotit práci ve dny víkendu, tedy práci v sobotu a neděli. Pokud na kartě Nastavení pracovní
doby
zadáte nenulový interval začátku a konce uznávané pracovní doby pro sobotu a neděli a pracovník bude v tuto
dobu některý víkendový den na pracovišti, práce se uzná v zadaném rozsahu uznávání a přítomnosti a bude uvedena na
výpise na kartě Prohlížení docházky a také v novém sloupečku Víkend na kartě Sestava.
     
Výše uvedený obrázek ukazuje vyhodnocení víkendové práce na denní sestavě, kde je nová položka Víkend
v horním sumárním řádku. Rovněž na záložce Sestava přibyla jednak sumární položka Víkend se součtem
víkendové uznané pracovní doby za všechny zaměstnance a dále v tabulce sum za zaměstnance přibyl
sloupeček Víkend se součtem uznané pracovní doby sobot a nedělí za každého pracovníka zvlášť.
     
Máte tedy podrobnou i sumární informaci o víkendových hodinách jednotlivých pracovníků, což může mzdová účetní
použít jako podklad výpočtu příplatku pro vyhodnocení mzdy jednotlivých zaměstnanců. Údaje se přenáší i do csv
exportu pro Excel, který je dostupný pravou horní ikonou

Verze 1.16 z 15.1.2021
Program nově umí evidovat a vyhodnotit noční práci, tedy uznávanou přítomnost v době mezi 22:00 až 6:00 hodin.
Pokud na kartě Nastavení prac. doby zatrhnete při editaci některého dne novou volbu Noční a nastavení
uložíte, začne jednak správně načítat noční při importu dat z terminálu, kdy rozpozná odchod z noční a správně
jej nahraje do programu. Dále na výpise v prohlížení docházky a na kartě Sestava zobrazí údaje o noční pracovní
době. Níže uvedený obrázek ukazuje možnost zapnout volbu pro noční v nastavení programu:
     
Na dalším obrázku je již ukázka správně naimportovaných dat. Pracovník si tedy ve skutečnosti na terminálu
čipnul pouze páteční příchod ve 21:00 a pak až sobotní odchod v 7:00. Čas odchodu 23:59 do pátku doplnil
program při importu dat sám, stejně jako sobotní čas příchodu nastavil sám na 0:01. Čas 0:00 použít nelze,
takto program označuje chybný čas nekorektní identifikace nebo chybějící čas neuzavřeného záznamu. Stejně
tak nelze použít čas 24:00, protože takový čas dne neexistuje. Proto program doplňuje u noční do předchozího
dne odchod na 23:59 a na následující den doplňuje příchod na 0:01. Když se ale podíváte na obrázku níže na
položky Uznáno a Balanc, vidíte že program výpočty zkorigoval, aby při noční pracovníka ani o tu minutu
nepřipravil.
     
Interval uznané noční práce se poté vypisuje jednak na kartě Prohlížení docházky, kde je uveden fialovou
barvou písma ve druhém řádku vpravo nahoře v sumárních položkách (viz další obrázek):
     
Dále i na kartě Sestava přibyl poslední levý sloupeček Noční s údaji za jednotlivé zaměstnance (viz oranžový
rámeček následujícího obrázku) a dále i suma celkové noční za všechny pracovníky dohromady v horním fialovém
sumárním řádku. Informace o nočních jsou navíc i součástí Excelového CSV exportu.
     
Program tedy od verze 1.16 dokáže vyhodnotit i noční práci, což může mzdová účetní použít jako podklad výpočtu
příplatku pro vyhodnocení mzdy jednotlivých zaměstnanců.

Verze 1.17 z 9.2.2021
Při importu dat z terminálu na kartě "Import z term." se nově kontrolují duplicitní čipnutí, pokud
si stejný pracovník na terminálu čipnul vícekrát v průběhu 1 minuty. Slouží k tomu nové zatržítko
"Kontrola duplicit, které je ve výchozím stavu aktivované. Původně program zahazoval či ignoroval
duplicity jen v tom případě, že se importoval záznam ze souboru opakovaně, tedy když čas již v programu byl
s přesností na vteřiny, typicky při importu stejných dat vícekrát. Nové zatržítko, pokud jej ponecháte aktivní,
kontroluje duplicity i při prvním importu dat z terminálu a navíc vynechá a za duplicitní označí i ta čipnutí,
která byla v intervalu provedena do 60 vteřin od předchozího čipnutí stejného zaměstnance.
     
Vynechány jsou tedy zdvojené identifikace, kdy si stejný pracovník čipnul vícekrát v průběhu 1 minuty
(resp. 60 vteřin) a načteno je jen první čipnutí s tím, že ostatní, která stihl do minuty od prvního,
jsou přeskočena a do docházky se na příchody či odchody nepřevádí. Toto řeší i situaci, kdy si pracovník
čipne, ale nepodívá se zda terminál jeho čipnutí načetl nebo přeslechne potvrzující hlášení a tak si pro
jistotu čipne ještě jednou. Předchozí verze z těchto dvou o pár vteřin posunutých čipnutí udělaly z prvního
příchod a z druhého hned odchod. Nyní při zatržení nové volby Kontrola duplicit již program zpracuje jen
první čipnutí jako příchod a druhé, které bylo provedeno v čase kratším než 1 minuta od prvního stejným
zaměstnancem, již správně ignoruje a na odchod jej nepřevádí. Nemusíte tedy editací docházky tato chybná
zdvojená čipnutí opravovat. Tato nová automatická kontrola se navíc příznivě projeví i pokud máte povoleny
noční práce které přibyly v předchozí verzi programu, protože u nich mohlo dvojí čipnutí způsobit rozhození
docházky i na několik následujících dní. Doporučujeme tedy při importu dat z terminálu ponechat tuto novou
kontrolu duplicit zapnutou.

Verze 1.18 z 16.6.2021
Díky optimalizaci přístupu k datovým záznamům v souboru celodenních absencí byla řádově urychlena odezva
programu při zobrazování karty s prohlížením docházky, editací docházky a také se razantně zkrátila doba
výpočtu a zobrazení hromadné sumární měsíční sestavy všech zaměstnanců na kartě Sestava. A to zejména v
případě, kdy vaši zaměstnanci častěji čerpají celodenní absence, ať již placené uznávané či neplacené.
Například u firmy, která měla 80 zaměstnanců a za 5 let používání docházky Start bylo v databázi přes
17 tisíc záznamů celodenních absencí, se příprava hromadné měsíční sestavy docházky všech zaměstnanců
zkrátila z původní doby téměř jedné minuty na pouhé tři vteřiny. Což je s touto novou verzí zhruba
dvacetinásobně rychlejší než původně.

Verze 1.19 z 3.12.2021
Do programu byla přidaná podpora pro import dat z terminálů BM-F640 na otisky prstů, bezkontaktní ID karty
a čipy. Tento pokročilý terminál je nyní dostupný i v našem e-shopu a to jak samostatně, tak i v setu s SW.
     
Při importu dat stáhnete data na flešku zapojenou do terminálu přes jeho menu "Pendrive / Stahnout / Data
dochazky / All"
. Poté flešku přepojíte do počítače, spustíte Docházku Start, přepnete se na kartu
"Import z term", přes tlačítko Procházet vyberete z flešky soubor 1_attlog.dat, volbu typu terminálu
přepnete na BM-F630,F640 a přes tlačítko Spustit import provedete načtení dat. Program absence terminálu
Služební cesta, Dovolná, OČR a Lékař převádí na uznané přerušení pracovní doby. Absenci Přestávka pak na
nezapočítávané přerušení do.i pracovní doby.

Verze 1.20 z 25.4.2022
Byly doplněny plnohodnotné tisky přímo z programu na tiskárnu nebo do PDF souborů a to jednak tisk
podrobného měsíčního výkazu docházky na kartě Prohlížení docházky a dále tisk sumární měsíční sestavy
na kartě Sestava. V prohlížení docházky se tisk spouští přes první ikonu tiskárny vpravo nahoře:
     
Kdy se následně zobrazí dialog pro výběr tiskárny:
     
Po výběru tiskárny a následném potvrzení tisku přes tlačítko Spustit tisk se sestava odešle na tiskárnu.
Lze tisknout i do PDF přes ovladač PDF tisku, který je nainstalován v operačním systému. Například od
Windows 10 je součástí instalace windows ovladač Microsoft print to PDF nebo podobný, do Windows 7 lze
zdarma doinstalovat například PDFCreator či jiný.
Zde je ukázka tisku měsíční sestavy docházky zvoleného pracovníka do PDF souboru zobrazeného v programu
Adobe Acrobat Reader:
     
Ukázkový soubor výpisu v PDF formátu k nahlédnutí stáhnete pomocí této ikony

Tisk měsíční hromadné sumární měsíční sestavy docházky všech zaměstnanců je dostupný na kartě Sestava,
kde je potřeba nejprve vybrat období a tlačítkem Zobraz sestavu nechat spočítat a zobrazit:
     
Následně po doběhnutí výpočtů bude vpravo nahoře dostupné nové tlačítko Tisk:
     
Po kliknutí na tlačítko tisk se opět zobrazí dialog pro výběr tiskárny a po spuštění tisku se sestava opět
odešle na tiskárnu, nebo při výběru tisku do PDF se vytvoří sumární měsíční PDF soubor. Viz ukázka:
     
Ukázkový soubor sestavy v PDF formátu k nahlédnutí stáhnete pomocí této ikony
Tisk je tedy plnohodnotně a pohodlně dostupný již přímo z programu a není nutné vytvářet tiskové výstupy
převodem přes CSV a Excel nebo tisknout přes obecné txt soubory.

Dále byla v této verzi programu doplněna databáze státních svátků až do roku 2030. Takže zejména svátky
Velký pátek a Velikonoční pondělí nová instalace programu nahraje na 8 let dopředu a nemusíte je vkládat
ručně.

  \ \   Program   / /  Stáhnout Terminály Ceník Kontakt

Docházkový systém Docházka Start se snadným ovládáním a importem dat z docházkových terminálů.